Dobrodošli u Auto školu Bane

Prva privatna auto-škola u gradu i medju prvima u Srbiji, osnovana 1991 godine i verifikovana za obuku i polaganje vozačkih ispita svih kategorija.
U proteklom periodu škola je uspešno obučila preko 10000 kandidata za vozače svih kategorija.

Obuka vozača A1, A2, A, B, C, CE i D kategorije.

Kvalitetan rad i stručnost naših instruktora naša je najbolja reklama.

Pri izboru auto škole ne treba birati zbog cene, nego preporuke, stručnosti, pedagoškog odnosa prema kandidatima.
Najveći broj kandidata je kod nas došao upravo zbog toga.

auto skola bane
 

 

Obuka kandidata - Koraci do Vaše dozvole


Teorijska predavanja održavaju se u našoj moderno opremljenoj učionici. Svaki polaznik ima svoj računar. A predavanja se prate na velikom platnu preko projektora.

Na predavanjima se zavisno od kategorije sluša od 7 do 40 časova. Predavanja su obavezna, ukoliko se neki čas propusti potrebno je isti nadoknaditi u nekom drugom terminu u dogovoru sa predavačem.

Ukoliko neko ko nije obavezan da sluša 40 časova a to želi slobodno može da prisustvuje predavanjima, ito važi i za kandidate koji su već odslušali ili položili ispite a žele da prošire svoje znanje.


Nakon završenih teorijskih predavanja, možete da izađete na teorijski ispit. Predavanja su uglavnom dobra osnova znanja, ali potrebno je to znanje utvrditi.

Kandidati u našoj školi imaju mogućnost da besplatno koriste trenutno najbolji softverski paket za pripremu kandidata u Srbiji – ASO (www.autoskolaonline.com). Koristeći ovaj paket moguće je vežbati pitanja koja će biti na testu, uz mogućnost čitanja komentara koja detaljnije objašnjavaju odgovore na svako pitanje. Nakon 6-7 dana korišćenja ovog načina učenja u kombinaciji sa udžbenikom jako su male šanse da se ne položi test.

Ispitna prijava se popunjava i potpisuje onog dana kad se uplati ispit, nakon toga kandidat (polaznik) se prijavljuje na jedan od ispitnih rokova, datume ispitnih rokova auto škola STC objavljuje ovde na sajtu ili na Facebook stranici.

Ukoliko neko ne može da izađe na dan kada je zakazan ispit to mora da se javi najkasnije 3 dana pre ispita.

Na svakom ispitu dobija sa oko 40 pitanja zavisno od kategorije, na primer za B kategoriju test sadrži 42 pitanja. Ispit traje 60 minuta, što je dovoljno vremena da se opušteno odgovori na sva pitanja.adrži određenog broja moto časova koji se izvode po planu i programu predviđenim važećim pravilnicima. Individualno se prilagođava svakom kandidatu shodno njegovim sposobnostima. Nudimo izbor više tipova vozila u zavisnosti od afiniteta. Optimalno vreme


Lekarsko uverenje
Praktična obuka ne može da se započne bez lekarskog uverenja. Lekarsko uverenje možete da izvadite u Domu zdravlja u vašem mestu. Zavisno od kategorije cena uverenja je od 2500 do 4500din.

Rok trajanja lekarskog uverenja za obuku je 1 godina, međutim za vađenje vozačke dozvole rok važnosti je 6 meseci.

Ispit iz prve pomoći
Svi kandidati koji već nemaju vozačku dozvolu, ili ako imaju vozačku dozvolu samo za AM, F ili M kategoriju, moraju da polažu ispit iz prve pomoći. Da bi polagali ispit, morate prvo da završite obuku koju obavljate u lokalnom Crvenom krstu ili u Domu zdravlja. Cena obuke i ispita je oko 8500din zavisno od ustanove u kojoj polažete.

Ukoliko polažete za F ili M kategoriju nije potrebno da polažete ispit iz prve pomoći.

Potvrda o položenoj prvoj pomoći je potrebna samo za izlazak na praktični ispit i za vađenje vozačke dozvole u MUP. Znači da bi ovaj ispit trebali da položite najkasnije do praktičnog ispita. Obuka iz prve pomoći se obavlja u saradnji sa Domom zdravlja Vizim iz Beograda


Praktičnu obuku mogu započeti kandidati koji imaju ispunjene sledeće uslove:

- položen teorijski ispit
- lekarsko uverenje za kategoriju za koju polažu


Obuka se vrši na vozilima koji zadovoljavaju sve najnovije standarde za obuku vozača. Instuktori su iskusni i sposobni da obuče sve kandidate od onih koji več imaju predznanje pa do onih koji nemaju nikakvog iskustva.

Praktična obuka traje od 4 do 20 dana zavisno od kategorije z akoju se polaže. Nakon završene obuke kandidat dobija mogućnost da izađe na ispit, ili ako je potrebno pre toga pojača znanje uz nekoliko dopunskih časova.


Praktični ispit možete da polažete ako imate ispunjene sledeće uslove:

- položen teorijski ispit
- važeće lekarsko uverenje
- završenu praktičnu obuku
- položen ispit iz prve pomoći

Prilikom uplate potpisujete i ispitnu prijavu, nakon toga mi šaljemo spisak kandidata u MUP i čekamo da zakažu ispit. Na ispitu su u autu jedan ispitivač iz MUP i jedan iz auto škole, ako samo jedan po bodovnoj listi zaključi da niste prošli padate ispit.

Kada položite praktični ispit istog dana dobijate uvorenje o položenom vozačkom ispitu, i uz njega na šalteru MUP-a predajete potvrdu o položenoj prvoj pomoći i lekarsko uverenje koje nije starije od 6 meseci.